سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه ي دفاع از حريم اسلام 
موسس و ریاست 
 
 
فرهنگی، مذهبی، اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
 
 
خارج فقه و اصول