رساله ارشاد المومنین الی احكام الدین
38 بازدید
ناشر: تابان
نقش: نویسنده
شابک: 964-6893-30-9
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مجموعه حاضر مشتمل بر 131حكم و مسئله فقهی در باب عبادات است كه براساس فتاوای سید محمد حجت تبریزی كوه كمری "و "میرزا یدالله دوز دوزانی "ذیل عناوینی از این دست سامان یافته است" :اصول دین"، "طریقه وضو"، "كیفیت تیمم"، "قبله"، "مطهرات"، "اذان و اقامه"، "احكام سهویات"، "روزه"، "خمس و احكام آن "و زكات و شرایط آن .""